Lotgenotengroep

Wanneer een kind of jongere te maken krijgt met verlies, ernstige ziekte of echtscheiding krijgen ze te maken met veel verschillende gevoelens. Het is vaak moeilijk om deze gevoelens te delen met hun ouder(s) omdat ze zien dat zij ook verdriet hebben. Het kan helpen om anderen te ontmoeten die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. In een lotgenotengroep praten kinderen of jongeren met elkaar over hun ervaringen en gevoelens. Zo vinden ze erkenning en steun bij elkaar en leren ze om met het verlies om te gaan.

De lotgenotengroepen worden zo mogelijk homogeen samengesteld qua leeftijd en verlieservaring. Een groep bestaat uit min. 4 deelnemers.