Lezingen/workshops

Ook scholen, peuterspeelzalen en organisaties die kinderen opvangen krijgen te maken met het overlijden van kinderen, ouders of een teamlid. Praktijk Hartverwarmend kan ingeschakeld worden als:

  • teams ondersteuning nodig hebben bij het maken van een rouwprotocol
  • voor een lezing bij een team- of ouderavond op het gebied van rouw en verlies door het overlijden of echtscheiding
  • als er individuele hulp nodig is voor een leerling of teamlid
  • als er begeleiding nodig is bij lotgenotengroepenĀ op school
  • creatieve workshop rouw en verlies voor kinderen

IMG_0885